Obchody 79. rocznicy mordu na mieszkańcach...

25.06.2020

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”. Ta szlachetna idea przyświecała tegorocznym obchodom ku czci zamordowanych przez niemiecki Wehrmacht w czasie drugiej wojny światowej mieszkańcom Załuża – Czarne, Podłęża i Dachnowa.


czytaj dalej...

WYDAWANIE ŚWIADECTW SZKOLNYCH

18.06.2020

                         WYDAWANIE ŚWIADECTW SZKOLNYCH
w Społecznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu rok szkolny 2019/2020

1. Termin i godzina wydania świadectw zostaną podane przez wychowawcę klasy za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

2. Po odbiór świadectwa zgłaszają się tylko uczniowie zdrowi.
Jeśli u ucznia, rodzica/opiekuna prawnego lub innego domownika występuje gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu lub jeżeli członek rodziny poddany jest kwarantannie - NIE należy zgłaszać się po świadectwo. Zostanie ono wydane po wcześniejszym uzgodnieniu w innym terminie.

3. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są do przedsięwzięcia wszelkich środków ostrożności:
- po przyjściu do szkoły należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym lub umyć ręce wodą z mydłem,
- zachować między sobą dystans - min. 1,5 m,
- osłonić usta i nos maseczką.

4. Uczniowie nie korzystają z szatni.  WYDAWANIE ŚWIADECTW SZKOLNYCH
w Społecznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu rok szkolny 2019/2020

1. Termin i godzina wydania świadectw zostaną podane przez wychowawcę klasy za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

2. Po odbiór świadectwa zgłaszają się tylko uczniowie zdrowi.
Jeśli u ucznia, rodzica/opiekuna prawnego lub innego domownika występuje gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu lub jeżeli członek rodziny poddany jest kwarantannie - NIE należy zgłaszać się po świadectwo. Zostanie ono wydane po wcześniejszym uzgodnieniu w innym terminie.

3. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są do przedsięwzięcia wszelkich środków ostrożności:
- po przyjściu do szkoły należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym lub umyć ręce wodą z mydłem,
- zachować między sobą dystans - min. 1,5 m,
- osłonić usta i nos maseczką.

4. Uczniowie nie korzystają z szatni.


czytaj dalej...
© 2020 Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu   |   Interefekt.pl