6 latki w szkole - materiały informacyjne

 

Nasza szkoła spełnia warunki stanowiące podstawę oceny NIK przygotowania szkoły do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich,a mianowicie:

- nauczanie w klasach I - III odbywa się w sali lekcyjnej wyposażonej zgodnie z zaleceniami podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego,

- w szkole umożliwia się uczniom zjedzenie ciepłego posiłku,

- na terenie szkoły funkcjonuje miejsce zabaw dla uczniów,

- zajęcia w klasach I - III prowadzone są przez nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje,

- szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom i indywidualizację procesu nauczania.

W związku z prowadzonymi rozmowami na temat edukacji dzieci sześcioletnich, przekazujemy materiały dotyczące obniżenia wieku obowiązku szkolnego. W materiałach znajdują  się  informacje  zarówno  o  obowiązujących  przepisach  prawa,  jak  i  o  zmianach  w prawie oświatowym, a także publikacje opracowane przez Instytut Badań Edukacyjnych.

 

Materiały informacyjne do pobrania w poniższych załącznikach, na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (http://www.ko.rzeszow.pl/) lub na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (http://www.6latki.men.gov.pl/ )

 

 

© 2018 Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu   |   Interefekt.pl