Dnia 6 marca przed ósmą rano odbyło się krótkie spotkanie z rodzicami uczniów klasy pierwszej. Spotkanie to odbyło się właśnie wtedy, ponieważ o 8 rano miała się odbyć promocja zdobytej wiedzy i podjętych działań w ramach programu ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM, w naszej szkole.

Zależało mi na tym, aby przynajmniej jeden z rodziców każdego ucznia był obecny na forum pt. "Rodzice czytają etykiety". Po tym rodzice mogli uczestniczyć w realizacji ostatniego zadania. Oglądali występ swoich pociech pt. "Józio w opałach", a następnie TURNIEJ WIEDZY : Dobre i złe składniki pożywienia, w którym brało udział po 3 reprezentantów z  klas 0 - III. Oczywiście dzień wcześniej uczniowie klas 0, II i III zostali także zapoznani z materiałami z zadania pierwszego. Każda zespół odpowiadała na losowo wybrane pytania, po naradzeniu się lider grupy podnosił karteczkę z właściwą odpowiedzią - A, B lub C. Klasa I zajęła 2 miejsce.

Rodzicom bardzo podobało się zarówno przedstawienie jak i turniej wiedzy.


 

© 2021 Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu   |   Interefekt.pl