"Trzymaj formę" 

    Założeniem programu "Trzymaj formę!" jest:

- zwiększenie  świadomości  uczestników  programu  dotyczącej  wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie,

- pogłębienie wiedzy o  znaczeniu  zbilansowanej  diety i  aktywności fizycznej dla organizmu człowieka,

- kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną,

- dostarczenie wiedzy o informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

Program "Trzymaj formę" realizowany jest w naszej szkole od listopada 2013 r. W ramach programu zorganizowano dotychczas:

- warsztaty kulinarne,

- wykłady, prelekcje i pogadanki na temat zdrowego odżywiania,

- spotkania z pielęgniarką: obliczanie BMI,

- ekspozycje, wystawy dotyczące zdrowego stylu życia,

- dni zdrowego jedzenia; spożywanie sałatek warzywnych i owocowych,

- konkursy wiedzy na temat metod dbania o własne zdrowie,

- naukę układania jadłospisów zgodnie z zasadami zbilansowanej diety,

- spotkania ze specjalistami: policjantem, strażakiem,

- wyjazdy na basen propagujące aktywność ruchową,

- Dzień Marchewki,

- Turniej wiedzy  i umiejętności "Trzymaj Formę" (konkurs wiedzy, konkurs plastyczny, konkurs piosenki, zawody sportowe, pokazy instruktażowe).

Propagujemy aktywność fizyczną, która jest nieodzownym czynnikiem warunkującym zdrowie i prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. Praca mięśni stymuluje krążenie krwi. To         z kolei prowadzi do lepszego zaopatrzenia tkanek w tlen i usprawnia ich funkcjonowanie. Dotyczy to wszystkich narządów, a przede wszystkim mózgu, serca i wątroby.

Nic więc dziwnego, że wagę aktywności fizycznej w życiu ludzi podkreśla się nawet za pomocą powiedzeń:

                         "Nasze zdrowie w naszych rękach" ( N. Amosow )                                "Ruch jest życiem -życie jest ruchem" ( A. Senger-ortopeda )               "Życie polega na ruchu i ruch jest jego istotą" ( A. Schopenhauer-filozof )           "Ruch jest życiem" ( Arystoteles )

"Ruch może zastąpić  wszystkie lekarstwa, ale żadne lekarstwo nie jest w stanie zastąpić ruchu" ( Tissot )

 

Więcej informacji dotyczących Programu "Trzymaj formę" można uzyskać na stronie Programu lub klikając w poniższy link.

http://www.trzymajforme.pl/index/

 

 

© 2021 Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu   |   Interefekt.pl