PROJEKT "DWIE GALICJE"

Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Animacji Kultury Pogranicza "Folkowisko" uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie "DWIE GALICJE". Projekt polega na wymianie listów, rysunków i fotografii z uczniami pochodzącymi z Galicji hiszpańskiej oraz z uczniami mieszkajacymi w Polsce na terenach dawnej Galicji. Prace dotyczą polskiej kultury i tradycji, uczniowie prezentują swoje zainteresowania, ulubione miejsca, rodzinę czy inny dowolny temat, który ich interesuje. Akcja ma na celu zapoznanie dzieci z nową kulturą, zdobyciu znajomych z innego kraju i podniesieniu ich umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim. Uczniowie przygotowują wielką paczkę dla swych równieśników            z Galicji, która jeszcze w tym miesiącu zostanie do nich wysłana, a na początku czerwca otrzymają przesyłkę od dzieci z Hiszpanii z ich ciekawymi pracmi w języku angielskim.

Poniżej prezentujemy prace naszej szkoły wykonane w ramach projektu

"DWIE GALICJE"

© 2021 Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu   |   Interefekt.pl