Owoce w szkole

Nasza szkoła korzysta z Programu „Owoce w szkole”, który skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Celem programu jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców  i warzyw w ich codziennej diecie. Program ten kształtuje zdrowe nawyki żywieniowe poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

Więcej informacji dotyczących Programu "Owoce w Szkole" można uzyskać na stronie Programu lub klikając w poniższy link.

http://owocewszkole.org/

© 2021 Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu   |   Interefekt.pl