Programy szkolne

     Nasza szkoła w tym roku bierze udział w programach, których celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Programy, w których uczestniczymy, pomagają rozwijać zainteresowania uczniów i poszerzają ich wiedzę o świecie. Realizowane są metodą projektu, dzięki czemu wykraczają poza podstawę programową i programy nauczania szkoły.

    Projekty służą promocji aktywności fizycznej, uczą prawidłowego, zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.

 
 

© 2021 Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu   |   Interefekt.pl