Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym

mgr Barbara Jaremkiewicz

 

Wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym

mgr Edyta Kudyba

 

© 2021 Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu   |   Interefekt.pl