"Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

18 lutego 2020 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu. 

DBI 2020 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Poprzez udział w inicjatywie chcieliśmy zachęcić wszystkich uczniów do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

 

Inicjatywy podjęte przez naszą szkołę z okazji DBI 2020:

  • Zgłosiliśmy inicjatywę na portalu www.dbi.pl.

 

  • Każda klasa wykonała plakat dotyczący przewodniego hasła DBI 2020 „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

 

  • Klasa VII przygotowała prezentację multimedialną: „Nie daj się złapać w sieć” – promująca pozytywne zastosowania Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

 

  • We wszystkich klasach przygotowane zostały gazetki ścienne „Dzień Bezpiecznego Internetu 2020”.

 

  • Gościliśmy policjanta z Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie, pana Mateusza Maź, który wygłosił dla klas I-VIII prelekcję mającą na celu uświadomienie młodzieży o czyhających w sieci zagrożeniach, które mogą ich dotknąć bezpośrednio.

 

  • Wychowawcy przeprowadzili na lekcjach wychowawczych pogadanki „Jak współtworzyć twórcze i bezpieczne środowisko online”.

 

Wszystkim zaangażowanym w organizację DBI w naszej szkole serdecznie dziękujemy.


 


© 2020 Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu   |   Interefekt.pl