CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I MY TEŻ

Jak co roku nasz oddział przedszkolny aktywnie włączył się do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Celem tego przedsięwzięcia jest wzbudzenie zainteresowania korzyściami płynącymi z głośnego czytania książek przez dorosłych dzieciom, wyrabianie od najwcześniejszych lat potrzeby obcowania z kulturą żywego słowa oraz popularyzowanie alternatywnych w stosunku do telewizji i komputera form spędzania wolnego czasu. Do czytania dzieciom zaangażowani zostali również rodzice, którzy chętnie przychodzą na zajęcia, aby poczytać swoim pociechom. Częstym gościem w naszym przedszkolu była pani Danuta Rudnik – pracownik miejscowej biblioteki, która z wielkim zaangażowaniem zachęcała dzieci do częstego korzystania z księgozbioru biblioteki.


© 2018 Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu   |   Interefekt.pl