Sukcesy SSP z OP w Załużu

     Nasza szkoła funkcjonuje od 2011 roku, a już pochwalić się możemy licznymi osiągnięciami uczniów. Poniższe osiągnięcia dzieci są wymownym dowodem jakości nauczania w naszej placówce, zaangażowania nauczycieli we wszechstronny rozwój uzdolnień dzieci.

 

© 2021 Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu   |   Interefekt.pl