Szkolny Kodeks Dobrego Zachowania

 

1. Okazuję wszystkim życzliwość i szacunek.

2. Używam zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, przepraszam, dziękuję itp..

3. Mówię językiem wolnym od wulgaryzmów.

4. Jestem prawdomówny, kłamstwo i tak obróci się przeciwko mnie.

5. Nie przerywam, kiedy ktoś mówi.

6. Pamiętam, że wszyscy mają jednakowe prawa i respektuję je.

7. Jestem koleżeński, pomagam innym.

8. Dbam o bezpieczeństwo w każdej sytuacji.

9. Reaguję na dostrzeżone przejawy zła.

10. Panuję nad swoimi emocjami w kontaktach z innymi ludźmi.

11. Nie śmieję się z innych, ja też miewam trudne chwile.

12. Jestem punktualny, nie spóźniam się.

13. Dotrzymuję zawsze słowa i ustalonych terminów.

14. Szanuję własność i pracę drugiego człowieka.

15. Dbam o higienę osobistą i porządek wokół siebie.

16. Ubieram się stosownie do sytuacji, strój świadczy o mnie.


© 2018 Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu   |   Interefekt.pl