Dni wolne od nauki w roku szkolnym 2017/2018

Dni wolne od nauki w roku szkolnym 2017/2018 Działając na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie MEN z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrekcja Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i SU USTALAM dodatkowe dni wolne od nauki w roku szkolnym 2017/2018 :

1. 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)

2.  2 maja 2018 r. (środa)

3. 4 maj 2018 r. (piątek)

4. 1 czerwvca 2018 r. (piątek)

5. 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek)


© 2018 Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu   |   Interefekt.pl